فروش املاک بانک ایران زمین از طریق مزایده عمومی


شرکت در مزایده

شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ (آتیه نیک امین سابق)

در اجرای اهداف و استراتژهای بانک ایران زمین و شرکت توسعه تجارت داتام مبنی بر ارتقاء کیفی خدمات به مشتریان بانک ایران زمین، شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ (آتیه نیک امین سابق) با سرمایه یک میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ تحت شماره ۵۳۳۷۲۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۸۶۴۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از ابتدای دی ماه ۱۳۹۷ شروع به فعالیت نموده است و این فعالیت کماکان استمراردارد. بیشتر

آخرین وضعیت سهامداری شرکت

با توجه به تغییراتی که در سال مالی مورد گزارش در سهامداران شرکت ایجاد شده است آخرین وضعیت سهامداری به شرح زیر می باشد :